ICC-profiler

Branschen har sen en tid tillbaka gått mot ett enklare förfarande där man använder standardiserade ICC-profiler och sedan ställer man in utrustningen i pre-press & tryckeriet för att uppnå tryckvärden enligt ISO-normen.

Denna procedur gör så att man i tryckeriet uppnår färgomfånget som ISO-normen kräver. Luleå Grafiskas tryckresultat ISO 12647-2 och levererar provtryck enligt Fogra 39L och Fogra 29L Standarden. Detta betyder att Du som kund använder ISO Coated v2 för bestrukna papper och ISO Uncoated för obestrukna papper.

www.eci.org

Vill du veta mera
Gå gärna in på Fogras hemsida för att ta del av mer information.

www.fogra.org

Profilerna installeras vanligen i Mac OS X i mappen Bibliotek/ColorSync/Profiles/ för att göra dem tillgängliga för alla användare i datorn. I Windows högerklickar du på profilen och väljer ”installera Profil”.

Profil för bestruket papper
Profilen används även för mattbestruket papper.

icc_symbol

ISOcoated_v2_300_eci.icc. Zip fil

 

Profil för obestruket papper

icc_symbol

ISOuncoated.icc Zip fil