PDF-inställningar

För att optimera kvaliteten på trycket och hålla nere kostnader är det viktigt att göra så få fel som möjligt. Ni kan hjälpa oss genom att lämna ifrån er ett så anpassat arbete som möjligt.

Skapa och lämna tryckorginal till Luleå Grafiska

Luleå Grafiskas kunder vet att vi värnar om kvaliteten i samtliga produktioner.

En optimerad och effektiv produktion är bra för oss och våra kunder. Ett effektivt samarbete ger en optimal slutprodukt.

På bara några år har digitala dokument blivit det självklara sättet att lämna material för tryck. Vinsterna är givetvis många, inte minst tidsmässigt. Men för att tidplanerna skall hålla krävs det att dokumenten som lämnas till Luleå Grafiska är förberedda på rätt sätt. Vi rekommenderar våra kunder att alltid stämma av arbetssätt och de dokument som skall skickas till oss.

Checklista för hantering
av digitala dokument

 

Inställningsfil för export av PDF-fil